ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  • Διαμόρφωση Κήπων
  • Διαμόρφωση Φυτεμένων Δωμάτων
  • Διαμόρφωση Κάθετων Κήπων
  • Διαμόρφωση Επαγγελματικών Χώρων
  • Συστήματα Άρδευσης
  • Φωτισμός Χώρων Πρασίνου
  • Συντηρήσεις Χώρων Πρασίνου

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ...

Η Τοπιομορφή έχει σαν πεδίο δραστηριοποίησης την ανάλυση, το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, τη διαχείριση και την συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και την αποκατάσταση του διαταραγμένου τοπίου.

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  • Μελέτες Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (κατηγορία 25) με πτυχίο Β τάξης
  • Μελέτες περιβαλλοντικές (κατηγορία 27) με πτυχίο Α τάξης

ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο σχεδιασμός κάθε έργου ανεξάρτητα του μεγέθους του γίνεται με επίκεντρο τον χρήστη και τις ανάγκες του, σε αρμονία με το περιβάλλον. Επειδή όμως ο δρόμος από το σχέδιο στην ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μακρύς, η επιστημονική γνώση και η πλούσια εμπειρία εγγυώνται την υλοποίηση χωρίς παρεκκλίσεις.

Η Τοπιομορφή είναι εγγεγραμμένη στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και διαθετει πτυχίο Τάξης Α’ για Περιβαλλοντικές μελέτες και πτυχίο Τάξης Β’ για Φυτοτεχνικές μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

Αγάπη & Σεβασμός στο Πράσινο & στο Περιβάλλον...