ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ (ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ) & ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΗΠΟΙ

Μετατροπή της άχαρης και άχρωμης ταράτσας σε πολύχρωμη παλέτα. Στιγμές ευεξίας και χαλάρωσης πάνω από την γη.

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΣ)

Ως φυτεμένο δώμα ορίζεται κάθε επιφάνεια που καλύπτεται με βλάστηση μεταξύ της οποίας και του εδάφους παρεμβάλλεται ένα κτήριο ή γενικότερα μια δομική κατασκευή.

Ένα φυτεμένο δώμα αναδεικνύει αισθητικά το υποκείμενο κτήριο και βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε μια κατασκευή γιατί λειτουργεί ως μια επιπλέον θερμομονωτική στρώση ελαττώνοντας τα απαιτούμενα ψυκτικά ή θερμικά φορτία το καλοκαίρι και το χειμώνα αντίστοιχα.

Ανάλογα με τη χρήση του φυτεμένου δώματος, την ικανότητα της φέρουσας κατασκευής του κτηρίου και τις απαιτήσεις του σε νερό και συντήρηση, διακρίνονται δύο βασικοί τύποι φύτευσης:

 • Εκτατικός τύπος φύτευσης: Πρόκειται για τη φύτευση μικρών απαιτήσεων. Έχει χαμηλό ύψος υποστρώματος έτσι δε δημιουργεί μεγάλα πρόσθετα φορτία και δεν έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση ούτε για την εγκατάσταση ούτε για την συντήρησή του
 • Εντατικός τύπος φύτευσης: Αφορά τη φύτευση μεσαίων ή αυξημένων απαιτήσεων. Έχει ύψος υποστρώματος μεγαλύτερο των 20 cm, δημιουργεί μεγαλύτερα πρόσθετα φορτία και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Έχει υψηλές απαιτήσεις σε νερό, θρεπτικά συστατικά και συντήρηση.

ΜΕΛΕΤΗ

 • Μεθοδολογία διαστρωμάτωσης
 • Ανάλυση κριτηρίων επιλογής φυτών
 • Σχέδιο φύτευσης (χωροθέτηση φυτών – μονοπατιών – τεχνικών κατασκευών – διαμόρφωση κλίσεων εδάφους)
 • Σχέδιο λεπτομερειών τεχνικών κατασκευών
 • Τεχνική έκθεση με προδιαγραφές φυτών, υλικών, εργασιών και κόστους αυτών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Κατασκευή στρώσεων
 • Εγκατάσταση υποστρώματος φύτευσης
 • Φυτεύσεις
 • Εγκατάσταση χλοοτάπητα
 • Κατασκευές τεχνικών στοιχείων (διάδρομοι, παγκάκια, πέργολες, κιόσκια κλπ…) σε εντατικού τύπου
 • Κατασκευή υδρόκηπων (λίμνες, σιντριβάνια, καταρράκτες κλπ…) σε εντατικού τύπου

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Μεταμόρφωση τοίχων και μονότονων κάθετων επιφανειών σε υψηλής αισθητικής αξίας πράσινο ‘’πνεύμονα’’.

Ως κάθετο ή ζωντανό ή πράσινο τοίχο ορίζεται οποιαδήποτε κάθετη επιφάνεια κτηρίου που καλύπτεται με φυτά. Μια όαση πρασίνου στην τσιμεντένια έρημο. Αναβάθμιση του κτηρίου τόσο αισθητική όσο και οικονομική, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ή των εργαζομένων.

ΜΕΛΕΤΗ

 • Μεθοδολογία τοποθέτησης κάθετων στοιχείων στήριξης
 • Ανάλυση κριτηρίων επιλογής φυτών
 • Σχέδιο χωροθέτησης φυτών
 • Τεχνική έκθεση με προδιαγραφές φυτών, υλικών, εργασιών και κόστους αυτών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Εγκατάσταση στοιχείων στήριξης
 • Φυτεύσεις
 • Εγκατάσταση υδρολίπανσης