ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ​

  • Σε θέματα φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και διαχείρισης αστικού πρασίνου
  • Σε θέματα σχεδιασμού εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας (κήπων οικιών-μικρών πάρκων)
  • Σε θέματα άρδευσης
  • Σε θέματα συντήρησης χώρων πρασίνου
Πιστοποίηση από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, αριθ. Μητρώου 404159