ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ​

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

  • Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου (Πτυχίο Β Τάξης, Αρ. Μητρώου 9951)
  • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Πτυχίο Α Τάξης, Αρ. Μητρώου 9951)

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΠΙΟΥ

Συντονισμός των εμπλεκομένων ειδικοτήτων στη σύνταξη των επί μέρος μελετών, εφαρμογή της τελικής διεπιστημονικής μελέτης στην κατασκευή χωρίς παρεκκλίσεις.