ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων και υφιστάμενων έργων

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Έχουν σαν σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει ένα έργο ή μία δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον καθώς και τρόπους μείωσης ή αποκατάστασης των επιπτώσεων αυτών.

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ​

Αποκατάσταση του διαταραγμένου τοπίου μετά από τεχνικά έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας (δρόμοι, λατομεία κ.λ.π…)