ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Τοπιομορφή δραστηριοποιείται από το 1993 στον χώρο της διαμόρφωσης  περιβάλλοντος χώρου και των έργων πρασίνου.

Ιδρυτής ο Νίκος ΣταματογιάννηςΓεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου M.Sc, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και εξειδικευμένες γνώσεις στην Διαχείριση Περιβάλλοντος – Αποκατάσταση Τοπίου με παρουσία από το 1990 στον δυναμικό χώρο των έργων πρασίνου.

Η Τοπιομορφή έχει σαν πεδίο δραστηριοποίησης την ανάλυση, το σχεδιασμό τη διαμόρφωση, τη διαχείριση και  την συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και την αποκατάσταση του διαταραγμένου τοπίου.

Ο σχεδιασμός κάθε έργου ανεξάρτητα του μεγέθους του γίνεται με επίκεντρο τον χρήστη  και τις ανάγκες του, σε αρμονία με το περιβάλλον. Επειδή όμως ο δρόμος από το σχέδιο στην ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μακρύς,  η επιστημονική γνώση και η πλούσια εμπειρία εγγυώνται την υλοποίηση χωρίς παρεκκλίσεις. 

Η Τοπιομορφή είναι εγγεγραμμένη στο  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και διαθέτει πτυχίο Τάξης Α’ για Περιβαλλοντικές μελέτες και πτυχίο Τάξης Β’ για Φυτοτεχνικές μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. Επίσης υπάρχει πιστοποίηση από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης με αριθ. Μητρώου 404159

Η εταιρεία αναλαμβάνει μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου καθώς και περιβαλλοντικές μελέτες τόσο για έργα ιδιωτών όσο και για μεγάλα Δημόσια έργα καθώς και κατασκευές και συντηρήσεις έργων πρασίνου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

  • Μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (κατηγορία 25) με πτυχίο Β τάξης
  • Μελέτες περιβαλλοντικές (κατηγορία 27) με πτυχίο Α τάξης

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
  • Μελέτες άρδευσης
  • Μελέτες φωτισμού εξωτερικών χώρων
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Μελέτες αποκατάστασης τοπίου επιβλέψεις καθώς και εκπαιδευτικό έργο
  • Κατασκευές κήπων, μπαλκονιών, ταρατσόκηπων, κάθετων κήπων, υδρόκηπων, αυτομάτου ποτίσματος καθώς και εγκαταστάσεις εσωτερικών κήπων και πρασίνου σε γραφεία-κατοικίες
  • Συντήρηση κήπων, μπαλκονιών, ταρατσόκηπων, κάθετων κήπων, υδρόκηπων, εσωτερικών χώρων, αυτομάτου ποτίσματος.

Βασική αρχή που διέπει όλα τα έργα είναι η σχέση  του χρήστη με τον διαμορφωμένο  χώρο και η αρμονική συνύπαρξη- ένταξη του χώρου αυτού στο  περιβάλλον.

Λειτουργικότητα με έμφαση στην λεπτομέρεια , εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη, χρήση νέων τεχνολογιών οδηγούν σε ένα μοναδικό έργο είτε αυτό είναι ένας μικρός κήπος ή  μπαλκόνι είτε ένα μεγάλο  πάρκο.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία ακόμη και σε δύσκολα έργα όπως τα φυτεμένα δώματα (ταρατσόκηποι), οι υδρόκηποι (λιμνούλες-σιντριβάνια), οι ξηροφυτικοί  κήποι εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Επίσης  η  μεγάλη εμπειρία στην συντήρηση  έργων πρασίνου (φυτικού υλικού, τεχνικών κατασκευών, αρδευτικών συστημάτων) διασφαλίζει την διατήρηση της υψηλής αισθητικής τους σε βάθος χρόνου.

Όλα τα παραπάνω στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς,  με την χρήση των πιο ποιοτικών  υλικών και σε συνεργασία με τα καλύτερα πιστοποιημένα φυτώρια σεβόμενοι πάντα τα οικονομικά και χρονικά όρια που θέτει ο πελάτης.